इलेक्ट्रोनिक लगेज स्केल

 • Electronic Luggage Scale JT-701

  इलेक्ट्रोनिक लगेज स्केल JT-701

  प्रदर्शन: LCD निलो प्रकाश

  क्षमता / सटीकता: k० किग्रा / १० ग्राम

  तौल एकाई: .kg, oz, lb, TL

  समारोह: तौल

  बिजुली आपूर्ति: २ * AAA # battery ब्याट्री

  प्याकिंग मात्रा: १०० pcs / CTN

  प्याकेज आकार: x 53 x .5 35. x x .5१..5 सेमि

  कुल वजन: १२ किलोग्राम

  नेट तौल: ११ किलोग्राम

 • Electronic Luggage Scale JT-702

  इलेक्ट्रोनिक लगेज स्केल JT-702

  प्रदर्शन: LCD निलो प्रकाश

  क्षमता / सटीकता: k० किग्रा / १० ग्राम

  तौल एकाई: .kg, oz, lb, TL

  समारोह: तौल

  बिजुली आपूर्ति: २ * AAA # battery ब्याट्री

  प्याकिंग मात्रा: १०० pcs / CTN

  प्याकेज आकार: x२ x x२ x cm 36 सेमी

  कुल वजन: १k किलोग्राम

  नेट वजन: १k किलोग्राम

 • Electronic Luggage Scale JT-703

  इलेक्ट्रोनिक लगेज स्केल JT-703

  प्रदर्शन: LCD निलो प्रकाश

  क्षमता / सटीकता: k० किग्रा / १० ग्राम

  तौल एकाई: .kg, oz, lb, TL

  समारोह: तौल

  बिजुली आपूर्ति: २ * AAA # battery ब्याट्री

  प्याकिंग मात्रा: १०० pcs / CTN

  प्याकेज आकार: x२ x x२ x cm 36 सेमी

  कुल वजन: १k किलोग्राम

  नेट वजन: १k किलोग्राम

 • Electronic Luggage Scale JT-704

  इलेक्ट्रोनिक लगेज स्केल JT-704

  प्रदर्शन: LCD निलो प्रकाश

  क्षमता / सटीकता: k० किग्रा / १० ग्राम

  तौल एकाई: .kg, oz, lb, TL

  समारोह: तौल

  बिजुली आपूर्ति: २ * AAA # battery ब्याट्री

  प्याकिंग मात्रा: १०० pcs / CTN

  प्याकेज आकार: x 48 x x 35 x .5 36.cm सेमि

  कुल वजन: १k किलोग्राम

  नेट वजन: १k किलोग्राम

 • Electronic Luggage Scale JT-708

  इलेक्ट्रोनिक लगेज स्केल JT-708

  प्रदर्शन: LCD हरियो बत्ती

  क्षमता / सटीकता: k० किग्रा / १० ग्राम

  तौल एकाई: .kg, oz, lb, TL, g

  समारोह: तौल

  पावर आपूर्ति: १ * CR2032 ब्याट्री

  प्याकिंग मात्रा: १०० pcs / CTN

  प्याकेज आकार: x१ x २.5. x x .5 54..5 सेमि

  कुल वजन: १k किलोग्राम

  नेट तौल: १k किलोग्राम

 • Electronic Luggage Scale JT-709

  इलेक्ट्रोनिक लगेज स्केल JT-709

  प्रदर्शन: LCD हरियो बत्ती

  क्षमता / सटीकता: k० किग्रा / १० ग्राम

  तौल एकाई: .kg, oz, lb, TL, g

  समारोह: तौल

  पावर आपूर्ति: २ * # battery ब्याट्री

  प्याकिंग मात्रा: १०० pcs / CTN

  प्याकेज आकार: x१ x २.5. x x .5 54..5 सेमि

  कुल वजन: १k किलोग्राम

  नेट वजन: १k किलोग्राम

 • Electronic Luggage Scale JT-710A

  इलेक्ट्रोनिक लगेज स्केल JT-710A

  प्रदर्शन: LCD हरियो बत्ती

  क्षमता / सटीकता: k० किग्रा / १० ग्राम

  तौल एकाई: .kg, oz, lb, TL, g

  समारोह: तौल

  पावर आपूर्ति: १ * CR2032 ब्याट्री

  प्याकिंग मात्रा: १०० pcs / CTN

  प्याकेज आकार: x 46 x x 44 x .5 36.cm सेमि

  कुल वजन: १k किलोग्राम

  नेट तौल: १२ किलोग्राम

 • Electronic Luggage Scale JT-710B

  इलेक्ट्रोनिक लगेज स्केल JT-710B

  प्रदर्शन: LCD हरियो बत्ती

  क्षमता / सटीकता: k० किग्रा / १० ग्राम

  तौल एकाई: .kg, oz, lb, TL, g

  समारोह: तौल

  पावर आपूर्ति: १ * CR2032 ब्याट्री

  प्याकिंग मात्रा: १०० pcs / CTN

  प्याकेज आकार: x 46 x x 44 x .5 36.cm सेमि

  कुल वजन: १k किलोग्राम

  नेट तौल: १२ किलोग्राम

 • Electronic Luggage Scale JT-712

  इलेक्ट्रोनिक लगेज स्केल JT-712

  प्रदर्शन: LCD

  क्षमता / सटीकता: k० किग्रा / १० ग्राम

  तौल एकाई: .kg, oz, lb, TL

  समारोह: तौल

  प्याकिंग मात्रा: १०० pcs / CTN

  प्याकेज आकार: x x x x 33 x २.5..5 सेमी

  कुल वजन: १.5..5 किलोग्राम

  नेट तौल: १.5.k किग्रा

 • Electronic Luggage Scale JT-705

  इलेक्ट्रोनिक लगेज स्केल JT-705

  प्रदर्शन: LCD निलो प्रकाश

  क्षमता / सटीकता: k० किग्रा / १० ग्राम

  तौल एकाई: .kg, oz, lb, TL

  समारोह: तौल

  बिजुली आपूर्ति: २ * AAA # battery ब्याट्री

  प्याकिंग मात्रा: १०० pcs / CTN

  प्याकेज आकार: x 48 x x 35 x .5 36.cm सेमि

  कुल वजन: १ k किलोग्राम

  नेट वजन: १k किलोग्राम

 • Electronic Luggage Scale JT-707

  इलेक्ट्रोनिक लगेज स्केल JT-707

  प्रदर्शन: LCD

  क्षमता / सटीकता: k० किग्रा / १० ग्राम

  तौल एकाई: .kg, oz, lb, TL

  समारोह: तौल

  प्याकिंग मात्रा: १०० pcs / CTN

  प्याकेज आकार: x 74 x .5 38. x x cm१ सेमी

  कुल वजन: २० किग्रा

  नेट वजन: १ k किलोग्राम

 • Electronic Luggage Scale JT-711

  इलेक्ट्रोनिक लगेज स्केल JT-711

  प्रदर्शन: LCD

  क्षमता / शुद्धता: k०० किग्रा

  तौल एकाई: .kg, oz, lb, TL

  समारोह: तौल

  प्याकिंग मात्रा: १०० pcs / CTN

  प्याकेज आकार: x 53 x .5०. x x .5२..5 सेमी

  कुल वजन: २k किलोग्राम

  नेट वजन: २k किलोग्राम